Fikt - Finlands kommuntidning

Läs om kommunreformen i analyser, sakkunnigartiklar och reportage. Fikt berättar dessutom om lokalt och kommunalt engagemang i hela Svenskfinland.

Allmänt

UtgivareFinlands Kommunförbund
ChefredaktörKristina Wikberg
Antal nr/år9
Upplaga2 700
Prenumerationsprisfortlöpande 60 euro/år; årsprenumeration 65 euro, båda + 9 % moms

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressfikt(at)fikt.fi
Andra linjen 14
FI-00530 Helsingfors
Prenumerationerprenumerationer(at)fikt.fi
Andra linjen 14
FI-00530 Helsingfors
AnnonserJonny Åstrand
tfn 0500 924 528
cjcenter(at)malax.fi
Webbplatsfikt.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige